Hirtshals historie

Hirtshals er en fiskerby i Vendsyssel, som er en nyere by med kun lidt over 100 år på bagen. Byen opstod i forbindelse med bygningen af Hirtshals havn. Hirtshals ligger ud til Skagerrak og i dag er Hirtshals havn en af de største færgehavne i Danmark.

Hirtshals er anlagt efter en plan fra 1919 samtidig med havnebyggeriet, der blev afsluttet i 1930 efter plan af vandbygningsingeniør Jørgen Fibiger (1867-1936). Havnen er siden udvidet flere gange i takt med øget havfiskeri. Dog har de seneste års reguleringer af fiskeriet lagt en dæmper på udvidelsen og medført et faldende indbyggertal.

Ved byggeriet af Østhavnen i 1970-76 blev der reserveret areal til fiskeriets forædlings- og servicevirksomheder, og i 1996 blev ydermolen flyttet længere ud i havet. Også færgefarten til bl.a. Kristiansand i Norge (siden 1945) har krævet stadig større færger og havneanlæg. Havnen, der er kommunal selvstyrehavn siden 2000, ligger bekvemt for fiskeriet i Skagerrak og Nordsøen, og stor behandlingskapacitet for fangsten gør den til et vigtigt led i landets konsumfiskeri.

Målt i tonnage og besætning er den hjemmehørende fiskerflåde en af landets største, selvom den fra 1985 til 1993 blev reduceret med 1/4. Landingerne består især af sild og makrel fanget i Nordatlanten og Nordsøen af notbåde og trawlere. I Nordsøen fisker mindre trawlere og kuttere desuden mange forskellige arter, og trawlere fisker om sommeren industrifisk.

Industrien ligger med få undtagelser på havnearealet og er tilknyttet fiskeriet. Nær havnen ligger Nordsøcentret med afdelinger for fiskeriforskning samt Nordsømuseet der rummer akvarier, sælarium og oceanarium og som formidler viden om Nordsøens natur og fiskeri for ca. 270.000 gæster årlig. Byen er egnscenter, om sommeren desuden for sommerhusfolket, men kort afstand til Hjørring begrænser serviceudbuddet og indskrænker oplandet til byen. Gadenettet i Hirtshals er domineret af Runddelen hvor seks gader, deriblandt en gågade, mødes. Supermarkederne i byen har bl.a. norske indkøbsturister som vigtigt kundegrundlag.